Gmina Cekcyn zajęła I miejsce w konkursie "Przyjazna Wieś" 2012 w województwie kujawsko - pomorskim, w kategorii: infrastruktura techniczna,  za projekt - „Bory Tucholskie – w labiryntach natury – wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej. "Budowa amfiteatru w Cekcynie”
Konkurs ogłosiła Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Zwycięski projekt weźmie udział w etapie ogólnopolskim konkursu.

SZUKAM NOWEGO WŁAŚCICIELA. MÓJ POPRZEDNI ZOSTAWIŁ MNIE W LESIE. OBECNIE PRZEBYWAM W BRZOZIU, GDZIE ZAOPIEKOWALI SIĘ MNĄ DOBRZY LUDZIE.

 
Więcej informacji pod nr telefonu 531 691 360.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej  Pani Magdalena Gaj zwróciła się z prośbą do wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego o wypełnienie ankiety dot. potrzeb użytkowników w zakresie dostępu do usług telefonii stacjonarnej, internetu szerokopasmowego oraz dostępu do usług bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów.

Pani Prezes UKE zwróciła uwagę na fakt, że pomimo dynamicznie rozwijającego się z roku na rok polskiego rynku telekomunikacyjnego istnieją obszary kraju, gdzie popyt na te usługi jest w dalszym ciągu niezaspokojony.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Każde wskazane przez Państwa miejsce znajdzie odzwierciedlenie na mapach popytu, umożliwiających operatorom komunikacyjnym rozpoznanie zapotrzebowania na te usługi i podjęcie procesów inwestycyjnych na obszarach, gdzie popyt jest sygnalizowany.

 

adres strony internetowej:

http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?news_cat_id=19&news_id=8280&layout=3&page=text&place=Lead01

 

bezpośredni adres do ankiety:

http://www.mapa.uke.gov.pl/ankiety/

Zjawisko: silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 9.10.2012 do godz. 22:00 dnia 9.10.2012
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach od 75 km/h do 85 km/h, z kierunku zachodniego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: brak
Dyżurny synoptyk: Piotr Szewczak IMGW-PIB 
Artur Jasiński
(dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

W najbliższą sobotę 13 października o godz. 11:00 w Hamrze nieopodal Lisin odbędzie się poświęcenie odrestaurowanego w tym roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn "Światło" cmentarza ewangelickiego z poł. XIX wieku. Uroczystość będzie miała charakter ekumeniczny - weźmie w niej udział ks. kmdr por Marek Loskot pastor parafii ewangelicko-augsburskiej w Bydgoszczy oraz ks. Jerzy Dąbrowski z parafii pw. Narodzenia NMP w Lnianie. Cmentarz w Hamrze jest dziewiątą nekropolią odremontowaną przez Stowarzyszenie "Światło". Do odremontowania zostały już tylko trzy: w Kowalskich Błotach, Rudzkim Młynie i Starym Suminie.

Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe gdyby nie grant finansowy przyznany Stowarzyszeniu przez Gminę Cekcyn.