ZMIANA GODZIN OTWARCIA
HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

W dniach od 30 kwietnia do 6 maja br. hala czynna będzie w godzinach od 15:00 do 20:00.

Istnieje możliwość korzystania z hali w innych godzinach niż ustalone po wcześniejszym uzgodnieniu z animatorem sportu.

W dniu 26 kwietnia 2012 r. w Urzędzie  Gminy w Cekcynie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszy zawarcia związku małżeńskiego. Złote Gody świętowali: Państwo: Elżbieta i Jan Galińscy, Krystyna i Józef Fritza, Krystyna i Tadeusz Wasiela, Bernadeta i Zygfryd Muchowscy. Diamentowe Gody – 60 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego obchodzili państwo Urszula i Zygmunt Bendlin.
Aktu dekoracji MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE dokonał Wójt Gminy Cekcyn Jacek Brygman.
Dostojnym Jubilatom raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i spełnienia wszystkich marzeń oraz uśmiechu na każdy dzień wspólnego życia.

 

W Urzędzie Gminy Cekcyn odbywają się prace interwencyjne oraz organizowany jest staż we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tucholi, który realizuje Projekt
pt. „Moja Szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych.

www.efs.gov.pl

www.europa.eu.int

Urząd Gminy Cekcyn informuje, że  w miesiącu maju odbędzie się nieodpłatna zbiórka śmieci wielkogabarytowych. Szczegółowy harmonogram wywozu śmieci dostępny jest na stronie www.bip.cekcyn.pl w zakładce aktualności.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w gminnym konkursie plastycznym.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„CZYSTA WODA, CZYSTE POWIETRZE, CZYSTE LASY – OPOWIEM O SWOJEJ GMINIE”

ORGANIZATORZY: Rada Sołecka Sołectwa Cekcyn; Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie