Gmina Cekcyn jest w trakcie realizacji projektu pn. "Doposażenie świetlic wiejskich wraz z wymianą systemu ogrzewania w miejscowościach: Krzywogoniec, Małe Gacno, Wielkie Budziska i Zielonka". Projekt dofinansowany jest z środków Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", typ operacji: "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne". Wysokość dofinansowania 138.804,00 zł. 

logo KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2023r. (M.P z 2023 r. poz. 486) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2023r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 4 088,00 zł. 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Informacja

Od kwietnia trwa przebudowa budynku Urzędu Gminy w Cekcynie wraz z montażem windy zewnętrznej.

Informacja

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza rolników na szkolenie pn. „Premie dla młodych rolników – zasady udzielania pomocy”, które odbędzie się 16 maja 2023 r. o godz. 10:00.

 

 

   W dniu 18 kwietnia 2023 r. podpisaliśmy z przedsiębiorstwem Budowlanym WODKAN sp. z o. o. z Bydgoszczy umowę na realizację budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach Cekcyn, Stary Sumin, Wysoka, Zdroje i Okoninek. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 1 808 100,00 zł a termin realizacji 6 miesięcy.

  Zadanie dofinansowane jest ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 95%.