Dzisiaj, 14 marca 2024r. zostały podpisane dwie umowy na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa szatni sportowej w Krzywogońcu, gdzie Wykonawcą zadania jest firma Usługi Ogólnobudowlane, Janusz Rakowski z Tuszyn. Wartość budowy szatni to 398.000,01 zł.

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Suminie, gdzie Wykonawcą jest firma Zakład Usług Murarskich, Jarosław Kołodziejski z Cekcynka. Wartość zadania to: 919.700,00 zł.

Urząd Gminy Cekcyn informuje, że w miesiącu kwietniu 2024 roku planowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych objętych nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkich posiadających ww. odpady, prosimy o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy Cekcyn, pokój nr 26, tel. 52 3347557 lub u Sołtysa do dnia 12 kwietnia 2024 roku.

12 marca 2024 roku w Centrum Usług Społecznych w Cekcynie odbyła się odprawa roczna z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

Przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Jacek Brygman oraz Małgorzata Behrendt - pracownik Urzędu Gminy w Cekcynie zajmująca się wskazaną tematyką.

Urząd Gminy Cekcyn informuje, że w dniu dzisiejszym rozpoczęły się prace związane z wymianą wszystkich opraw sodowych na oprawy w technologii LED. Wymiana opraw sukcesywnie będzie się odbywała w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Montaż opraw w technologii LED powoduje, że nie będzie wyłączane oświetlenie drogowo w porze nocnej. Stąd też w okresie realizacji zadania będą sytuacje takie, że część oświetlenia drogowego w porze nocnej będzie świeciła a część nie. Jest to sytuacja przejściowa gdyż nie ma możliwości fizycznych wymiany w jednym dniu wszystkich opraw na terenie całej gminy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania do 30 kwietnia 2024 r. Liczymy na wyrozumiałość naszych mieszkańców i za wszelkie niedogodności przepraszamy.