W związku z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 535), która weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 22 czerwca 2023 roku, koniecznym jest powołanie nowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zgodnie z art. 9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele sześciu podmiotów, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Powołanie nowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego wymaga wyłonienia przedstawiciela również spośród organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Cekcyn, których statutowa działalność obejmuje sprawy  z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Szczegóły znajdują się w załączonej Informacji.

Harmonogram zebrań wiejskich - 2023

Tematyka zebrań:

1. Informacja o realizowanych zadaniach gminnych w 2023 r. i planach na kolejne lata.
2. Informacja sołtysa o realizacji funduszu sołeckiego w roku 2023.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ewentualnych zmian do funduszu sołeckiego
na rok bieżący.
4. Uchwalenie propozycji podziału środków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok.
5. Propozycje do programu inwestycyjnego gminy Cekcyn na kolejne lata.
6. Informacja na temat Wyborów do Sejmu i Senatu RP.
7. Sprawy bieżące.

Lp.

Nazwa sołectwa

Miejsce i termin zebrania

1

Ludwichowo-Trzebciny

Świetlica wiejska w Ludwichowie

04.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 17:00

2

Zdroje

Świetlica wiejska w Zdrojach

04.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 19:00

3

Brzozie

Świetlica wiejska w Brzoziu

05.09.2023 r. (wtorek) godz. 17:00

4

Zielonka

Świetlica wiejska w Zielonce

05.09.2023 r. (wtorek) godz. 19:00

5

Ostrowo

Świetlica wiejska w Ostrowie

06.09.2023 r. (środa) godz. 17:00

6

Zalesie

Świetlica wiejska w Zalesiu

07.09.2023 r. (czwartek) godz. 17:00

7

Nowy Sumin

Świetlica wiejska w Nowym Suminie

07.09.2023 r. (czwartek) godz. 19:00

8

Wielkie Budziska

Świetlica wiejska w Wielkich Budziskach

11.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 17:00

9

Małe Gacno

Świetlica wiejska w Małym Gacnie

11.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 19:00

10

Wysoka

Świetlica wiejska w Wysokiej

12.09.2023 r. (wtorek) godz. 17:00

11

Iwiec

Świetlica wiejska w Iwcu

12.09.2023 r. (wtorek) godz. 19:00

12

Krzywogoniec

Świetlica wiejska w Krzywogońcu
ZMIANA TERMINU

13.09.2023 r. (środa) godz. 17:00

13 Cekcyn Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie
ZMIANA TERMINU
13.09.2023 r. (środa) godz. 19:00

 Zapraszam do czynnego uczestnictwa.            

Wójt Gminy Cekcyn
/-/ Jacek Brygman                                         

                           

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TUCHWOD Sp. z o. o. w Tucholi informuje, że w dniu  21-08-2023 r. (poniedziałek) w godzinach 8:00 – 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej w  następujących miejscowościach:
Lubińsk, Ostrowo, Mały Iwiec, Iwiec, Iwiec Karpaty, Wysoka, Bieszewo, Wierzchucin.

Przerwy w dostawie wody spowodowane są przebudową hydrantów ppoż. na zadaniu budowy drogi gminnej w miejscowości Lubińsk gm. Cekcyn.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TUCHWOD Sp. z o. o. w Tucholi informuje, że w dniu  17-08-2023 r. (czwartek) w godzinach 8:00 – 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej w  następujących miejscowościach:
Lubińsk, Ostrowo, Mały Iwiec, Iwiec, Iwiec Karpaty, Wysoka, Bieszewo, Wierzchucin.

Przerwy w dostawie wody spowodowane są przebudową hydrantów ppoż. na zadaniu budowy drogi gminnej w miejscowości Lubińsk gm. Cekcyn.

Załączniki:
Download this file (Plakat Cekcyn wrzesień.jpg)Plakat Cekcyn wrzesień.jpg[ ]288 kB