Obszar  Cekcyn
w dniach: 2024-01-17,
w godzinach:  17 sty 08:00 - 17 sty 14:30
Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Iwiec numery: od 84 do 114 oraz 134, 135, 139, i przyległe.
Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

Nadleśnictwo Zamrzenica informuje o planowanych w dniach 11-13.01.2024 r. polowaniach zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 29.

Załączniki:
Download this file (Informacja o polowaniach zbiorowych.pdf)Informacja o polowaniach zbiorowych.pdf[ ]374 kB
KRUS logotyp

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 stycznia 2024 r. pobiera zaliczkę na podatek dochodowy
i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na zasadach analogicznych jak w roku 2023.

Informacja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi zgodnie z kompetencjami, inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i monitoruje działalność wychowawczą i edukacyjną w społeczeństwie w celu ochrony oraz poprawy zdrowia poprzez zwiększanie świadomości, kształtowanie postaw i zachowań korzystnych dla zdrowia, pobudzanie aktywności na rzecz zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia w oparciu o ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, cele Narodowego Programu Zdrowia, kierunki działań Światowej Organizacji Zdrowia, sytuację epidemiologiczną, diagnozę procesów społecznych i potrzeb zdrowotnych ludności.

Załączniki:
Download this file (programy profilaktyczne_opis.pdf)programy profilaktyczne_opis.pdf[ ]3885 kB

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.