Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

GLKS CIS Cekcyn i Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie serdecznie zapraszają na 🎊 ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ 🎊 z okazji 20-lecia Klubu GLKS CIS Cekcyn
📢 zapisy i wpłaty do 1️⃣9️⃣ stycznia 2024 r. 📢 w GOK Cekcyn
☎️ kontakt GOK 52 3347576

1 stycznia 2024r. równe 100 lat ukończyła Pani Halina Hinca z d. Edel. Pani Halina jest mieszkanką Wysokiej. W 1945r. wyszła za mąż za Leonarda Hincę, z którym pozostawała w związku małżeńskim aż do jego śmierci w 1997r. (52 lata). Jest matką dwóch córek: Danuty i Grażyny. Doczekała się trojga wnucząt: Joanny, Małgorzaty i Bartosza oraz dwóch prawnucząt: Antoniego i Walerii.

Szanowną Jubilatkę w świetlicy wiejskiej w Wysokiej odwiedzili: Wójt Gminy Cekcyn Jacek Brygman oraz Małgorzata Behrendt z-ca Kierownika USC w Cekcynie przekazując Jubilatce najserdeczniejsze życzenia oraz gratulacje. Spotkanie przepełnione było serdecznością gości i rodziny oraz chwilą wspomnień z życia Pani Haliny.

 

Wójt Gminy Cekcyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących obszarach: