Informacja

Od 18 września 2023 r., przez okres trzech miesięcy, 33 mieszkańców gminy Cekcyn w wieku powyżej 60 roku życia brało udział w "Programie zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim".

Program sfinansowano ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gminy Cekcyn. Realizacja Programu w gminie Cekcyn odbywa się corocznie od 2018 r.

Obszar  Cekcyn
w dniach: 2023-12-18,
w godzinach:  18 gru 08:00 - 18 gru 14:30
Trzebciny numery: od 5 do 13 oraz 14A, 32, 34, i przyległe.

Informacja

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych jest dostępny pod linkiem:

http://bip.cekcyn.pl/a,24042,harmonogram-wywozu-odpadow-komunalnych-na-rok-2024.html

Gmina Cekcyn w ramach konkursu miniPAKT – gminne pracownie komputerowe współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014 – 2020, pakiet REACT- EU, Działanie 5.1, pozyskała grant na realizację projektu w kwocie 198 200,00 zł.

Pracownia komputerowa powstanie w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie. Zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt komputerowy i audio-wizualny.