Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" ogłosiła nabory wniosków w następujących konkursach:
- TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW,
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ,
- MAŁE PROJEKTY.

Więcej informacji pod numerem telefonu 52 33 61 213.
Zapraszamy do składania projektów :-)

Tematyka zebrań:

1. Informacja o realizacji zadań w 2012 roku oraz plany na lata kolejne.
2. Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami.
3. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok.
4. Sprawy bieżące.

W dniu 6 września  2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszy zawarcia związku małżeńskiego. Złote Gody – 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego świętowali: Państwo: Zofia i Henryk Gumińscy z Cekcyna, Szmaragdowe Gody – 55 rocznicę: Państwo Maria i Jan Porożyńscy z Cekcyna oraz Państwo Anna i Stanisław Miętus z Krzywogońca. Diamentowe Gody – 60 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Ludwika i Paweł Durawa z  Wielkiego Gacna. 
Aktu dekoracji MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE dokonał Wójt Gminy Cekcyn Jacek Brygman.
Dostojnym Jubilatom raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i spełnienia wszystkich marzeń oraz uśmiechu na każdy dzień wspólnego życia.

 Oferenci

  Informuję, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie analizy finansowej dla projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn” planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 Oferty prosimy składać do dnia 13.09.2012 r. w formie papierowej, osobiście lub listownie: ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn z opisem na kopercie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cekcyn” lub elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wójt Gminy Cekcyn
/-/Jacek Brygman