Informacja

W e-Urzędzie Skarbowym jest już dostępnych ponad 20 usług, m.in. możliwość złożenia zeznania podatkowego (usługa Twój e-PIT), wysyłania pism do organów podatkowych czy pobierania zaświadczeń np. o niezaleganiu w podatkach.

W Konferencji Rad Seniorów Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowanej w dniu 20.10.2022 roku przez Przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów w Inowrocławiu Ewę Kołodziejczak wzięli udział Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie Michał Bucholz i Wiceprzewodnicząca Grażyna Żółkiewicz. W konferencji brali udział między innymi: Poseł na Sejm RP Dariusz Kurzawa; Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej Mateusz Czarnowski; Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego Kierownik Biura Ekonomii Społecznej i Wsparcia Środowiskowego Agnieszka Pelczar. Zaproszeni Goście omówili programy i projekty kierowane do środowisk senioralnych.
Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie omówił realizowany projekt w ramach "Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS 2014-2020)" realizowany w terminie 01.03-30.11.2017 r.
W trakcie dyskusji przedstawiciele Rad Seniorów omówili ciekawe inicjatywy realizowane we współpracy ze stowarzyszeniami, klubami czy organizacjami pozarządowymi na własnym terenie. Realizacja propozycji, projektów Rad Seniorów zależy od dobrej współpracy z samorządem.
Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów z Ciechocinka Wiesława Taranowska zwróciła się do Posła na Sejm RP z prośbą, aby projekty uchwał złożone kilka lat temu dot. spraw senioralnych były jak najszybciej procedowane.
Uczestnicy konferencji stwierdzili, że tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie z udziałem przedstawicieli wszystkich możliwych instytucji, które mają wpływ na poprawę życia seniorów.

Fot. i artykuł: Grażyna Żółkiewicz
Wiceprzewodnicząca
Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie

Informacja

Na podstawie przyjętej przez Radę Ministrów zmiany rozporządzenia termin na złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. został wydłużony do 31 października br.

Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji o wszystkich uprawach, podpisaniu Profilem Zaufanym należy składać wyłącznie za pośrednictwem publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” dostępnej  pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza.

"(...) Ot nauka - trwaj w swym szyku,
a część marzeń ci się ziści.
Nie wylatuj ponad miarę.
Przyjaźń wiąż też z równym sobie.
Swoim bliskim dawaj wiarę.
Wierz mi, rozum mieszka w tobie."
To fragment bajki "Jastrząb i Gołąb", której wysłuchaliśmy w interpretacji samego Autora - Zdzisława Dei, podczas wczorajszego (21.10.2022 r.) poetycko-muzycznego spotkania, promującego książkę "Bajki i wspomnienia". Były więc mądre bajki, czasem z nutą satyry, czasem zabawne, czasem wzruszające, ale zakończone morałem, przeczytane przez Autora, nastrojowe frazy muzyczne na flecie w wykonaniu Moniki Janiak oraz przyrodnicze wspomnienia Zdzisława Dei, napisane w formie wierszy, które przeczytał Dariusz Augustyński. Czytanie bajek poprzedzone zostało wstępem - recenzją do książki, napisaną przez Elżbietę Kotras, zaprezentowaną przez Monikę Połom.
Wartościowe bajki o zwierzętach, wspomnienia, których tłem są realistyczne opisy przyrody, nastrojowe dźwięki fletu, przepiękne obrazy wykonane haftem krzyżykowym przez Twórczynie z Cekcyna oraz leśna dekoracja sali i żywe ptaki sprawiły, że wieczór nabrał magicznego klimatu. I uczestnicy spotkania, którzy chcieli spędzić ten wieczór z nami, wypełniając salę po brzegi....
 
Informacja

Do 15 listopada 2022 r. trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o wsparcie. O dacie złożenia wniosku decyduje termin jego wpływu do placówki ARiMR.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

 https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2