Informacja

Wójt Gminy Cekcyn zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki VOLVO F7, będącego własnością Gminy Cekcyn.

logo KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że waloryzacja emerytur i rent rolniczych w 2024 r. polega na pomnożeniu kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2024 r. wynosi 1.602,86 zł, przez wskaźniki wymiaru ustalone indywidualnie dla każdego świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej).

Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-03-05,
w godzinach:  5 mar 09:00 - 5 mar 12:30
Zdroje 68, i przyległe.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-03-05,
w godzinach:  5 mar 08:00 - 5 mar 13:30
Trzebciny numery: od 23 do 29 oraz 47, i przyległe.