W bieżącym roku biblioteka uzyskała dotację w konkursie grantowym "Aktywna biblioteka" Programu Rozwoju Bibliotek, który realizowany był od 01.05 do 30.09. Projekt "Biblioteka lubi smyka" opierał się na działaniach adresowanych do rodzin
z małymi dziećmi z terenu gminy Cekcyn. Miejscem spotkań, obok biblioteki, były świetlice wiejskie i przedszkola. Projekt składał się z dwóch części: w części pierwszej, zatytułowanej "Ożywić czytanie", czytanie książek wzbogacone zostało animacją
z wykorzystaniem ręcznie wykonanych "wędruj
ących kukiełek" oraz bajkowych plansz
z otworami na 
dziecięce buzie. Cykl bajkowych spotkań zakończył się wyjazdem dzieci do Teatru "BAJ POMORSKI" w Toruniu na spektakl "Brzdęk i dźwięk" (dla dzieci młodszych) oraz "W Dolinie Muminków" (dla starszych dzieci). W drugiej części projektu "Wyjść z książeczki" w świetlicy zorganizowane zostały spotkania z leśniczym, połączone z wyjściem do lasu. Dzieci i rodzice z grup zabawowych uczestniczyli również w spotkaniach, w których tematem przewodnim było "jajko", z wykorzystaniem elementów projektu badawczego. 

Ostatnie projektowe spotkanie, będące spotkaniem podsumowującym, zorganizowane zostało we wtorek (30.09) w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.
W spotkaniu uczestniczyły dzieci, rodzice, instruktorki świetlic wiejskich i animatorki grup zabawowych. Pokaz multimedialny ze zdjęciami z działań projektowych, poł
ączony był z degustacją potraw. Potrawy z jajek przygotowane zostały przez członkinie Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich - Koło w Ostrowie. Oglądanie zdjęć przeplatane było zabawami ruchowymi, przygotowanymi przez animatorki grup zabawowych. Na koniec każde dziecko otrzymało folder ze zdjęciami z projektowych spotkań. 

Realizując projekt biblioteka korzystała z pomocy partnerów, którymi są: Świetlice Wiejskie Gminy Cekcyn, Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej, Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich oraz Nieformalna Grupa Seniorów.
W trakcie trwania projektu zorganizowanych zostało 35 spotkań oraz 2 wyjazdy do teatru, w których uczestniczyły ł
ącznie 1092 osoby.

 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

 

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu "Biblioteka lubi smyka" - pokaz multimedialny

Podsumowanie projektu (30.09)

 

W niedzielę (28.09.2014) zorganizowany został kolejny wyjazd do Teatru "BAJ POMORSKI" w Toruniu na premierę spektaklu "W Dolinie Muminków". Świetna gra aktorów, odpowiednia choreografia i gra świateł oraz wspaniała muzyka sprawiły, że spektakl wywarł na widzach wielkie wrażenie. 

Aktorzy po spektaklu

Przed teatrem

 Kolejne spotkanie z cyklu "Co w jajku mieszka?", adresowane do najmłodszych dzieci, zorganizowane zostało w czwartek (25.09.2014 r.) w Świetlicy Wiejskiej w Brzoziu. Dzieci porównywały modele wybranych gatunków ptaków, oglądały ich barwne fotografie, a na zakończenie spotkania ozdabiały szablony skorupkami jajek. 

 Spotkanie w Brzoziu

W bibliotece w Małym Gacnie, w środę (24.09.2014 r.) zorganizowane zostało spotkanie pod hasłem "Co w jajku mieszka?". Dzieci porównywały modele jajek wybranych ptaków, oglądały ich barwne fotografie i wyklejały szablony jajek.  

 

W Małym Gacnie

Kolejne spotkanie, w którym tematem przewodnik było "jajko", zorganizowane zostało
w bibliotece w środę (24.09.23014 r.). W spotkaniu uczestniczyły dzieci i ich rodzice
z cekcyńskiej Grupy Zabawowej. Słuchając interesującego opowiadania o tradycjach
i przesądach związanych z jajkiem, dzieci, przy pomocy swoich mam, ozdabiały pisanki.

Grupa Zabawowa w bibliotece