Dnia 23.05.br. (piątek) w filii bibliotecznej w Iwcu odbyło się pierwsze spotkanie z  wędrującymi kukiełkami. Zaproszone dzieci z Grupy Zabawowej z Ostrowa oraz z przedszkola w Iwcu wraz z opiekunami i rodzicami mogły zobaczyć bajkę "Czerwony Kapturek" w formie teatrzyku kukiełkowego. Historyjkę maluchom przedstawiła Mariola Furmaniak. Dzieci z dużym zainteresowaniem przyglądały sie inscenizacji. Po zakończeniu każde dziecko narysowało co zapamiętało z bajki.

 

 

W ramach udziału w Programie Rozwoju Bibliotek biblioteka otrzymała pieniądze na realizację projektu "Biblioteka lubi smyka - cykliczne zajęcia z książką i nie tylko - dla małych dzieci i ich rodziców" (czas trwania projektu: 01.05 - 30.09.2014). Projekt adresowany jest do dzieci do 4 roku życia z terenu gminy Cekcyn. Większość zajęć projektowych realizowanych będzie poza biblioteką (m.in. w świetlicach wiejskich),
a obok spotkań, w których wykorzystane zostaną książki, planujemy spacery do lasu
i wyjazd do teatru. Realizując projekt nawiążemy współpracę ze Świetlicami Wiejskimi Gminy Cekcyn, Towarzystwem Miłośników Ziemi Cekcyńskiej, Stowarzyszeniem Kół Gospodyń  Wiejskich oraz Nieformalną Grupą Seniorów.

Informacje o działaniach projektowych będą zamieszczane na stornie internetowej gminy Cekcyn w zakładce biblioteki, na stronie Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w lokalnej prasie, Biuletynie Informacyjnym Gminy Cekcyn oraz na tablicach informacyjnych w lokalu biblioteki gminnej i jej filii.

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Pierwsze spotkanie warsztatowe

Pierwsze spotkanie warsztatowe w bibliotece w maju