Piętnasty finał konkursu poetyckiego o "Cisową gałązkę", który odbył się w sobotę 3. lipca,  przebiegał pod znakiem poezji i muzyki. Tegoroczni finaliści to - laureat Adam Chrupczak z Krakowa, Kinga Stępień z Łeby i Łukasz Adamczyk z Warszawy. Młodzi poeci wytypowani zostali przez Jury w składzie: Stefan Pastuszewski (przewodniczący), Grażyna Wojcieszko, Zyta Ważna i Kazimierz Żarski. W pierwszej części spotkania gościnnie wystąpił Mateusz Brucki, autor tomików "Wpół do wiersza" i "Ćwierć wieku według Anny", znany nam jako laureat I edycji konkursu poetyckiego. Główną częścią spotkania był wieczór autorski młodych poetów, prowadzony przez Jurorów, którzy pytali o twórczość, inspiracje i warsztat poetycki. Muzyczną część gali finałowej przygotował Zespół Wszystkiego Najlepszego, który urzekł wszystkich zarówno tekstami piosenek, muzyką, jak i samym wykonaniem utworów - pełnym energii, optymizmu i udzielającej się radości, zgodnie z mottem Zespołu "Wspólne śpiewanie jest szczęściem". Dziękujemy za wspólny wieczór :)