Regulamin XVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
o „Cisową gałązkę” im. L. Wyczółkowskiego


Regulamin:
1. Konkurs adresowany jest do osób w wieku od 15 do 25 lat.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie wydrukowanego zestawu wierszy, zawierającego od 1 do 3 utworów, które nie były wcześniej nagradzane w innym konkursie ani publikowane w Internecie. Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem) i nadesłany w 4 egzemplarzach. Do takiego zestawu należy dołączyć Kartę uczestnika/Kartę uczestnictwa dziecka - Załącznik nr 1 do Regulaminu, który dostępny jest na stronie www.cekcyn/gminna-biblioteka-publiczna/aktualnosci. Prace nadesłane bez Karty uczestnika/Karty uczestnictwa dziecka nie biorą udziału w Konkursie.
3. Prace należy dostarczyć do 5. maja br. (decyduje data stempla pocztowego).

4. Tematyka prac dowolna, mile widziane wiersze inspirowane pięknem Borów Tucholskich.
5. Oceny utworów dokona Jury powołane przez Organizatora.
6. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę główną w kwocie 1000 zł.
7. Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.
8. Laureat i osoby wyróżnione zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu finału Konkursu. Nieodebrane nagrody nie będą wysyłane.
9. Przed finałem Konkursu, o werdykcie Jury, zostaną powiadomione wszystkie nagrodzone osoby. Informacja przekazana zostanie telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail. Organizator ogłosi również wyniki Konkursu niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie www.cekcyn.pl oraz na facebooku Biblioteki.
10. Wiersze nagrodzone zostaną opublikowane w miesięczniku literackim „AKANT”.
11. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania wierszy, bez wcześniejszego powiadomienia o tym autora, na stronie internetowej Biblioteki, w prasie i innych mediach oraz w wydawnictwach własnych Biblioteki.
12. Organizator może wykluczyć uczestnika Konkursu w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
14. Udział w konkursie oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
15. W sprawach spornych, nie ujętych w Regulaminie, decyzję podejmuje Organizator.

Finał Konkursu wraz z wręczeniem "Cisowej gałązki" odbędzie się 01.07.2023 r. (sobota) o godz. 19.00 na wieczorze literacko-muzycznym, połączonym z prezen­ta­cją nagrodzonych utworów.

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn
tel. 52 33 47 568
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:
Download this file (Karta_uczestnika.pdf)Karta uczestnika[Karta uczestnika]302 kB