Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie
Patronat:   Wójt Gminy Cekcyn

Cele konkursu:
- pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
- ujawnienie oraz promocja rodzimych talentów literackich,
- możliwość spotkania twórców, wzajemnego poznania i doskonalenie warsztatu.

Regulamin:
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy piszący w wieku od 15 do 30 lat.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w wydruku komputerowym zestawu zawierającego od 1 do 3 wierszy (nie więcej), które nie były nigdy publikowane, zamieszczane w Internecie lub nagradzane.  Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem) i nadesłany w 4 egzemplarzach. Do takiego zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę (na niej napisać godło i wiek) z kartką zawierającą następujące informacje:
imię i nazwisko autora, adres, e-mail, rok urodzenia i numer telefonu.
3. Tematyka prac dowolna, mile widziane wiersze inspirowane pięknem Borów Tucholskich.
4. Prace należy dostarczyć do 15 maja  br. (decyduje data stempla pocztowego).
5. Oceny utworów dokona Jury powołane przez Organizatora.
6. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę główną w kwocie 1000 zł.
7. Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne.
8. Wiersze nagrodzone zostaną opublikowane w miesięczniku literackim „AKANT”.
9. Laureat i osoby wyróżnione zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu finału Konkursu (nieodebrane nagrody, z wyjątkiem szczególnych uzasadnionych przypadków, nie będą wysyłane). 
10. Wszystkie osoby nagrodzone zostaną powiadomione wcześniej o werdykcie Jury (e-mail lub telefonicznie).
11. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych wierszy.
12. Autor wiersza wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych       w celach związanych z niniejszym Konkursem.
13. W sprawach spornych, nie ujętych w regulaminie, decyzję podejmuje Organizator.

Uroczyste wręczenie "Cisowej gałązki" nastąpi w sobotę 07.07.2018 r.  o godz. 19.00 w Amfite­­atrze nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim, na wieczorze literacko-muzycznym, połączonym z prezen­ta­cją nagrodzonych utworów.

Klimatycznie i nastrojowo spędziliśmy sobotni wieczór 01 lipca br. w gościnnym Gminnym Ośrodku Kultury. To najważniejsza, cykliczna  impreza, można powiedzieć święto poezji. A wszystko za sprawą XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o "Cisową gałązkę".

"czym jest wiersz kołyską prostej myśli

żółtym zamkiem na niewidzialnym wzgórzu

przybrudzoną kartką podniesioną przez wiatr

czym jest wiersz początkiem pamięci

 mapą sztabową  przyspieszonym oddechem

błyskiem chwili bez znaczenia

naprawdę nie wiem

nie wiem czy wiersze są jeszcze nieśmiertelne

czy pomagają żyć"  

Słowami poety  Juliana Kornhausera " Zasadnicze trudności" powitała uczestników wieczoru dyrektor biblioteki Zyta Ważna.

Wręczyliśmy nagrody i wyróżnienia:

jury w składzie: Kazimierz Rink, Grażyna Wojcieszko, Kazimierz Żarski przyznało:

nagrodę główną "Cisową gałązkę" Paulinie Cedlerskiej - godło "małżowina" z Działdowa, którą wręczyła wicewójt  gminy Pani Monika Szczęsna 

Wyróżnienia otrzymali:

1. Julia Kożmin - godło "kreska-kropka-kreska" Jaworzno

2.Zofia Katkowska - godło "Talvi" Gdańsk

3. Magdalena Lipniak-Młyńczak - godło "Madelaine"

4. Agnieszka Żądło - godło "KURA" Zielonka

Dodatkową nagrodę finansową za niezwykłą wrażliwość i za jasną czytelną formę  trzech wierszy od Stowarzyszenia Knieja w Śliwicach, którą wręczył K. Żarski otrzymała Julia Koźmin.  

Dwie laureatki bliżej poznaliśmy  ( nie wszyscy mogli dojechać)  w dalszej części wieczoru, który prowadzili jurorzy K. Rink i K. Żarski.W świetnie prowadzonej konwersacji dowiedzieliśmy się skąd poetki czerpią inspirację, dlaczego piszą, jakie wiersze czytają i czym jest dla nich poezja. Punktem kulminacyjnym wieczoru była prezentacja nagrodzonych utworów.

Część muzyczną wieczoru dopełnił klimatyczny koncert zespołu "Hulajdusza" z Torunia w ten kameralny wieczór.

Gratulujemy nagrodzonym, życzymy dalszych sukcesów i dziękujemy gościom i uczestnikom :)