W pogodną niedzielę 17 marca br. udaliśmy się do Teatru Muzycznego w Gdyni
na powieść „Lalka” Bolesława Prusa wykonaną w formie musicalu w reżyserii Wojciecha Kościelniaka.
Musical Lalka była interesującą historią z przesłaniem.
Podróż w obie strony autokarem była dofinansowana z zadania publicznego wg oferty pt: „Lalka – Bolesława Prusa Teatr Muzyczny Gdynia” realizowanej przez Fundację Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego „Cisowy Fyrtel”
Koordynatorem i realizatorem projektu była Maria Jagła-Bonk.

Materiał przekazał: Jan Bonk