W czwartek 21 września 2023 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w  Cekcynie odbył się Klubowy  i Międzyklubowy Dzień Seniora. Organizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie i Klub Seniora „Cisowianie”. Przybyłych gości powitała prezeska Klubu „Cisowianie” Maria Jagła-Bonk.

10 września 2023 r. po południu członkowie Klubu Seniora „Cisowianie” z Cekcyna razem z słuchaczami Uniwersytetu III Wieku wybrali się na koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Pomorskiej Capella Bydgostiensis do Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie. Repertuar objął przeboje muzyki operetkowej, a śpiewała Agnieszka Wawrzyniak w sopranie i Klaudiusz Kapłon tenor. Wyjazd zorganizował Uniwersytet Trzeciego Wieku w Cekcynie, którego opiekunką jest pani Ilona Lesikowska.

Tekst i zdjęcie przygotował: Jan Bonk

Dnia 07.09.2023 r. na zaproszenie organizatora Klubu Seniora „Szarotka” nasz Zespół „Cisowianie” i niektórzy członkowie naszego Klubu Seniora uczestniczyli w Solcu Kujawskim, w przeglądzie przybyłych Zespołów Wokalnych w altanie Jura Parku.

Klub Seniora „Cisowianie” zorganizował dla seniorów z Gminy Cekcyn na początku września 4-dniową wycieczkę na Warmię i Mazury.

W pierwszym dniu zajechaliśmy do Olsztynka, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Budownictwa Ludowego. Stąd udaliśmy się do Olsztyna, gdzie z przewodnikiem zwiedziliśmy Stare Miasto, Wysoką Bramę, Bazylikę Konkatedralną św. Jakuba Apostoła, Zamek Kapituły Warmińskiej Muzeum Archidiecezji Warmińskiej

OLSZTYN WIDOK Z LOTU PTAKA NA STARE MIASTO

26 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne. Rozpoczęły się przemarszem od placu świetlicy wiejskiej na  mszę świętą do kościoła w Iwcu. Potem wszyscy uczestnicy tej uroczystości  w rytmie marszowym z powrotem przeszli korowodem na plac przed miejscową świetlicą w Iwcu, gdzie odbył się dalszy ciąg świętowania. Całej imprezie sprzyjała słoneczna pogoda. W części artystycznej imprezy wystąpił min. Zespół Wokalny „Cisowianie”, który zaśpiewał wiązankę pieśni dożynkowych pt: „Idziemy idziemy”, „Przyszedł Jasiek od kosy”, „Jadą goście jadą”, „Dokąd jedziecie Panie Michale”, „Kareta”, przy akompaniamencie Jerzego Rataja. W tej dożynkowej imprezie udanie wystąpiły liczne grupy artystyczno rozrywkowe, a organizatorzy  wykazali się najlepszą starannością.

 Tekst  przekazał: Jan Bonk

Zdjęcia: GOK Cekcyn