Tekst przygotowała Pani Felicyta Król-Pawelska

Aktualne władze Koła nr 2 w Cekcynie  wybrane zostały na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 21.11.2012 r. :

PRZEWODNICZACA -   Irena Babińska –Jaśtak

ZASTĘPCA -  Łucja Szymańska

SEKRETARZ - Elżbieta Glazik

SKARBNIK -   Krystyna Romanowska (od X.2014r. – po śmierci p. Krystyny 

                     Romanowskiej obowiązki objęła Pani Krystyna Włoch)

CZŁONKOWIEZofia Klewicz, Krystyna Welsandt