9 lutego 2020 r. zorganizowaliśmy wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na "Awantura w Reco" czyli Drzewko Wolności. Uczestniczyło 23 osoby, 10 to członkowei Zespołu Wokalnego "Cisowianie" a 13 to członkowie PZERII Koło nr 2 w Cekcynie. 

 

15 stycznia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło nr 2 w Cekcynie. Przewodnicząca Irena Babińska - Jaśtak odczytała sprawozdanie za rok 2019 r. skarbnik Krystyna Włoch podsumowała wydatki, składki członkowskie. Ustalono plany na rok 2020. Na zebraniu uczestniczyło 52 z 83 członków. 

 

19 stycznia 2020 r. grupa 22 osób uczestniczyła w Koncercie Noworocznym pt. "Wielka sława to żart" w Tucholskim Ośrodku Kultury. 

 

10 grudnia 2019 r. uczestniczyliśmy w Tucholskim Ośrodku Kultury na audycji muzycznej pod nazwą „Poranki Muzyczne dla Seniorów”.

Zdjęcie od Zespołu Wokalnego "Cisowianie". 

17 listopada br. członkowie PZERiI Koło nr 2 w Cekcynie uczestniczyli w Lubiewie na Koncertcie muzycznym w wykonaniu Krzysztofa Szpota.

Zdjęcie od Zespołu Wokalnego Cisowianie.