Na posiedzeniu Konwentu Wójtów, które odbyło się w Wielgiem 16 grudnia 2010 roku przyjęto obowiązujący regulamin prac Konwentu. Treść regulaminu znajduje się w załączniku poniżej.