31 sierpnia 2007 roku zgromadzeni w Wielgiem wójtowie gmin powołali do życia Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako samorządowe forum wymiany doświadczeń i  wypracowywania wspólnych stanowisk w kluczowych  dla gmin wiejskich sprawach. Deklarację podpisało wówczas 78 wójtów i burmistrzów gmin miejsko - wiejskich. Poniżej znajduje się lista samorządów - założycieli Konwentu