Poniżej znajdują się opinie i stanowiska wypracowane przez Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego.