Poniżej znajduje się korespondencja Przewodniczącego Konwentu z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego dotycząca uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.