Na terenie Gminy Cekcyn zlokalizowanych jest 10 Miejsc Pamięci Narodowej. W miesiącu czerwcu 2019 r. na terenie Gminy Cekcyn nastąpiło uroczyste odsłonięcie dwóch z nich. Z inicjatywą upamiętnienia tych miejsc wystąpił Sołtys Sołectwa Krzywogoniec oraz OSP Krzywogoniec.

Pierwsze z miejsc znajduje się w miejscowości Wrzosowisko, na terenie lasu, 20 m od drogi gminnej Wrzosowisko – Krzywogoniec. Pamiątkowy obelisk z tablicą upamiętnia miejsce egzekucji dokonanej przez Niemców w roku 1944 na ks. Miłosławie Gornowiczu.  

                    

Drugie z miejsc znajduje się w miejscowości Krzywogoniec, 150 m od drogi Krzywogoniec – Wielkie Budziska, na terenie lasu w okolicy strugi Rakówka. Obelisk wraz z krzyżem i tablicą upamiętnia miejsce stracenia  Jana Ciemińskiego i osoby nieznanej /n.n./.

 


Pozostałe Miejsca Pamięci Narodowej to:

Obelisk w miejscowości Małe Gacno /przy przejeździe kolejowym/ upamiętniający osoby  z terenu wsi, pomordowane w latach 1939-1945 przez hitlerowców. Powstały z inicjatywy mieszkańców Małego Gacna we wrześniu 1970 r. W późniejszym czasie został przebudowany.Pomnik z krzyżem znajdujący się na Cmentarzu Parafialnym w Cekcynie. Powstały w 1973 r. z inicjatywy księdza proboszcza i parafian w celu upamiętnienia osób pomordowanych w czasie II wojny światowej.


Tablica pamiątkowa na ścianie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Nowym Suminie, upamiętniająca zamordowanego przez hitlerowców nauczyciela Wł.Kilichowskiego.


Tablica pamiątkowa na ścianie w holu budynku Szkoły Podstawowej w Cekcynie upamiętniająca pomordowanych, w okresie II wojny światowej, nauczycieli z terenu Gminy Cekcyn.


Obelisk w miejscowości Iwiec (przy drodze powiatowej w kierunku Wierzchucina) upamiętniający osoby  z terenu wsi i okolic Iwca, pomordowane w roku 1939 przez hitlerowców na terenie Rudzkiego Mostu. Wybudowany przez społeczeństwo wsi Iwiec i odsłonięty w lipcu 1968 r.


Tablica pamiątkowa na ścianie budynku świetlicy wiejskiej (dawnej szkoły) w Krzywogońcu upamiętniająca Sylwestra Szarkowskiego zamordowanego w 1939 r. kierownika szkoły w Krzywogońcu. Tablica powstała w 1968 r. z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły St. Pawlika.


Tablica pamiątkowa znajdująca się w lesie na terenie leśnictwa Sowiniec, ok. 400 m od skrzyżowania drogi powiatowej Tuchola – Śliwice  /Napoleonka/ z drogą gruntową W.Budziska - Okoniny. Miejsce upamiętnia mord jakiego dokonali 13.12.1944 r. Niemcy na Polakach.


Tablica pamiątkowa na ścianie budynku świetlicy wiejskiej w Brzoziu, upamiętniająca żołnierza Gerarda Pająkowskiego poległego w 1920 r. w walce o niepodległość podczas Powstania Wielkopolskiego.Cześć Ich Pamięci