W sobotę 6 października 2018 r. w  Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie odbyło się drugie szkolenie w ramach projektu pn. "Babcie naszych babć - w zgodzie z naturą i tradycją".
Tym razem szkolenie pod tytułem "Gmina Cekcyn 100 lat temu" dla 25-osobowej grupy seniorów poprowadził Bartosz Puchowski. Zajęcia w formie warsztatu miały skłonić uczestników do wspomnień na temat życia codziennego, obrzędów, tradycji oraz zwyczajów kultywowanych na cekcyńskiej wsi przed kilkudziesięciu laty.
Dwa tygodnie wcześniej, 22 września, odbyło się pierwsze ze szkoleń zatytułowane: "W zgodzie z sobą, w zgodzie z przyrodą - zrównoważone życie zgodne z rytmami natury" przygotowane i przeprowadzone przez Jolantę Metkowską.
Projekt realizowany jest przez Fundację Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego "Cisowy Fyrtel" w okresie od września do listopada 2018r. Dotację na jego realizację fundacja otrzymała w ramach konkursu „Inicjuj z FIO na start” realizowanego przez grupę nieformalną "Młodzi duchem", której opiekunem jest Ilona Lesikowska.
 
Bartosz Puchowski
 
450 (1)
450 (1)
450 (2)
450 (2)
450 (3)
450 (3)
450 (4)
450 (4)
450 (5)
450 (5)
450 (6)
450 (6)
450 (7)
450 (7)
450 (8)
450 (8)
450 (9)
450 (9)
450 (10)
450 (10)
450 (11)
450 (11)
450 (12)
450 (12)
450 (13)
450 (13)
450 (14)
450 (14)
450 (15)
450 (15)