Artykuł ukazał się w wydaniu Biuletynu Informacyjnego Gminy Cekcyn - grudzień 2018 r.

            Rok akademicki 2018/2019 UTW WSG filia w Cekcynie zainaugurowany został 8 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie.
Życzenia "owocnej" nauki w nowym roku akademickim złożyli Słuchaczom Uniwersytetu, Wójt Gminy Cekcyn Jacek Brygman oraz prof. WSG dr inż. Cezary Kościelak, który wygłosił również wykład inauguracyjny "O niezwykłych właściwościach ziół". 

Na trzeci roku funkcjonowania Uniwersytetu w Gminie Cekcyn deklaracje złożyło 89 Słuchaczy, jednakże podkreślić należy, iż wśród nich jest aż 80 osób, które w tym roku skończą "licencjat", 1 osoba kontynuująca naukę drugi rok, 6 osób studiujących pierwszy rok i 2 osoby, które po rocznej przerwie powróciły na Uczelnię. 

            Przedstawicieli naszych Słuchaczy nie zabrakło także na uroczystej inauguracji roku akademickiego Regionalnej Sieci UTW WSG w Bydgoszczy, która odbyła się 5 października br.

            W bieżącym semestrze podczas wykładów, które odbywają się średnio co dwa tygodnie Słuchacze Uniwersytetu dowiedzieli się nt. roli zdrowego odżywiania, aromaterapii oraz kwiatów Bacha w życiu człowieka; byli z „wizytą u hrabiego Drakuli”, odkryli „z czym je się je turystykę” oraz przekonali, że „serce ma się tylko jedno” (wykład dodatkowy). Przed nimi jeszcze spotkanie z notariuszem, rozmowy z psychologiem, pierwsza pomoc oraz kultywowanie więzi i relacji społecznych. Utwierdzą się także w przekonaniu, że „nie starzeje się ten, kto umie cieszyć się życiem” po wysłuchaniu wykładu dodatkowego.

            12 października grupa 20 osób, głównie Słuchaczy Uniwersytetu, wybrała się do Rezerwatu "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie, która z przewodnikiem zwiedziła Rezerwat. Inicjatywa zwiedzenia Rezerwatu wyszła od uczestników wycieczki, bo jak sami stwierdzili tu jeszcze nie byli, a są mieszkańcami gminy. Organizacją wycieczki zajął się Adam Koch Słuchacz UTW.

            17 listopada w Ośrodku Turystycznym „Jarzębina” w Cekcynie odbyło się ostatnie z cyklu 4 szkoleń w ramach projektu pn. „Babcie naszych babć – w zgodzie z naturą i przyrodą”. Tym razem szkolenie poświęcone było codziennemu bezpieczeństwu seniorów, które poprowadzili Dariusz Pacek dzielnicowy Posterunku Policji w Cekcynie oraz Bartosz Puchowski. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość obejrzenia filmików edukacyjno-prewencyjnych, a także uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania z zakresu omawianej tematyki. Ponadto grupa aktywnie pracowała nad koncepcją opracowania ulotki, która zostanie wydana w nakładzie 100 egz.

Podczas przeprowadzonych łącznie 24 godzin szkoleń w ramach projektu, uczestnicy nabyli także wiedzę nt. zrównoważonego życia w zgodzie z rytmami natury (trener – Jolanta Metkowska), zarysu historycznego Gminy Cekcyn 100 lat temu i dziedzictwa przyrodniczo-historycznego Borów Tucholskich (trener – Bartosz Puchowski).

W szkoleniach wzięło łącznie udział 27 mieszkańców gminy Cekcyn, w przewadze byli to członkowie sekcji turystycznej działającej przy UTW, ale także byli uczestnicy gospodarstwa opiekuńczego z Wysokiej.

Z całą stanowczością można stwierdzić, że grupa sumiennie uczestniczyła i integrowała się w każdorazowych zajęciach warsztatowych oraz plenarnych, oby takich grup było jak najwięcej, bo wówczas realizacji projektów ma sens w kolejnych latach.

Projekt realizowany był przez Fundację Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego "Cisowy Fyrtel" w okresie od września do listopada 2018 r. Dotację na jego realizację fundacja otrzymała w ramach konkursu „Inicjuj z FIO na start” realizowanego przez grupę nieformalną "Młodzi duchem” w skład, której wchodzą: Helena Główczewska (przewodnicząca sekcji turystycznej), Zofia Smoleń (zastępca przewodniczącego Rady Słuchaczy, członek sekcji turystycznej) oraz Ilona Lesikowska (koordynator UTW – lider grupy).

            19 listopada Słuchacze przyłączyli się do akcji „Proszę pomóż Kubie zebrać środki na czerwcową nierefundowaną operację nóg”. W sumie udało się zebrać 9 worków nakrętek PET, zużytych telefonów oraz baterii.

            Od połowy września br. dziewięciu Słuchaczy (w wieku powyżej 60 lat) z UTW korzysta z bezpłatnej edukacji zdrowotnej i ćwiczeń w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”, który finansowany jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gminy Cekcyn.

Seniorzy zostali poddani bezpłatnym badaniom kontrolnym ogólnolekarskim, testom sprawnościowym i  psychologicznym oraz ocenie składu masy ciała czy EKG. Ćwiczenia o charakterze usprawniającym oraz wzmacniającym mięśnie całego ciała wykonywane są przez seniorów 3 razy w tygodniu po godzinie na hali sportowej w Cekcynie pod nadzorem trenerów: Tomasza Słomińskiego i Bolesława Krajnę. Zajęcia aktywności fizycznej potrwają do połowy grudnia br. W przyszłym roku również planowana jest kontynuacja programu.

            30 listopada grupa teatralna „Szpakowaci” działająca przy UTW wraz z Kabaretem 11 organizuje teatralno-kabaretowe „Andrzejki”, a 10 grudnia z inicjatywy Słuchaczy zorganizowane zostanie „świąteczne” spotkanie.

            Albert Einstein kiedyś powiedział, że „nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. „Cekcyński Uniwersytet” jest w pewnym rodzaju szkołą, na który Słuchacze uczęszczają dla przyjemności.

            Drogi Mieszkańcu, jeśli Twoją dewizą życiową również jest „nauka przez całe życie dla przyjemności” to zapraszamy Cię – wstąp w szeregi Słuchaczy UTW WSG filia w Cekcynie.

Akcja nakrętka. Fot. Ilona Lesikowska
Akcja nakrętka. Fot. Ilona Lesikowska
FIO_Szkolenie 1 - gospodarstwo opiekuńcze w Wysokiej_Fot. Ilona Lesikowska
FIO_Szkolenie 1 - gospodarstwo opiekuńcze w Wysokiej_Fot. Ilona Lesikowska
FIO_Szkolenie 2 - GOK w Cekcynie_Fot. Ilona Lesikowska
FIO_Szkolenie 2 - GOK w Cekcynie_Fot. Ilona Lesikowska
FIO_Szkolenie 3 - Świetlica wiejska w Wysokiej_Fot. Ilona Lesikowska
FIO_Szkolenie 3 - Świetlica wiejska w Wysokiej_Fot. Ilona Lesikowska
FIO_Szkolenie 4 - OT Jarzębina_Fot. Ilona Lesikowska
FIO_Szkolenie 4 - OT Jarzębina_Fot. Ilona Lesikowska
FIO_Szkolenie 4 podsumowanie - OT Jarzębina_Fot. Ilona Lesikowska
FIO_Szkolenie 4 podsumowanie - OT Jarzębina_Fot. Ilona Lesikowska
Inauguracja r.ak.2018-2019_ Fot. Izabela Złotowska GOK Cekcyn
Inauguracja r.ak.2018-2019_ Fot. Izabela Złotowska GOK Cekcyn

 

Ilona Lesikowska
koordynator UTW WSG filia w Cekcynie