Kogo jak kogo, ale Słuchaczy UTW nie trzeba namawiać do aktywnego udziału w projektach...


   Seniorzy chętnie biorą udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu działań w sieciach społecznościowych czy kultury w sieci w ramach projekt grantowy „E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, który realizowany jest na terenie Gminy Cekcyn od września 2018 r.
   Seniorzy zdecydowanie chcą aktywnie funkcjonować w cyfrowej rzeczywistości.