23 lutego 2019 r. w Restauracji "Cis" odbyła się zabawa karnawałowa podczas, której wyśmienicie bawili się Słuchacze UTW oraz członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Nr 2 w Cekcynie. W zabawie udział wzięło 65 osób.
Koszt zabawy został opłacony ze składek uczestników.