Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki filia w Cekcynie funkcjonuje od 2016 r. W roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytet uczęszczało 98 osób.

Studia trzeciego wieku umożliwiają nawiązywanie nowych znajomości, zwłaszcza osobom starszym, ale nie tylko. Są świetnym sposobem na wykorzystanie czasu wolnego, wyjście z domu oraz realizowanie swoich pasji czy zainteresowań. 

Uniwersytet posiada bogatą ofertę wykładów o różnorodnej tematyce, a wykłady odbywają się średnio dwa razy w miesiącu - w poniedziałki w godz. 16:00-17:30. W ramach Uniwersytetu funkcjonują dwie sekcje: turystyczna i teatralna, w których Słuchacze mogą rozwijać swoje hobby. Dodatkowo (odpłatnie) organizowane są dla osób chętnych wycieczki turystyczne, wyjazdy do kina, opery, filharmonii, spotkania okolicznościowe itp.

Warunkiem zostania Słuchaczem jest złożenie deklaracji na dany rok akademicki - opłata 75 zł za semestr, zatem roczna opłata wynosi 150 zł.  Nauka jest dobrowolna i w każdej chwili można zrezygnować (pisemna rezygnacja).

Wykłady odbywają się w sali Gminnego Ośrodka Kultury lub Centrum Usług Społecznych w Cekcynie.

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 została zaplanowana na 16 października 2023 r. na godz. 16:00.

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora filii UTW
- Ilona Lesikowska, biuro nr 17 Urzędu Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2 tel. 52 33 47 563 lub 782-808-724