Lider Michał Bucholz
Przewodnicząca Helena Główczewska
Kontakt Ilona Lesikowska - koordynator UTW, tel. 782-808-724
Kiedy i gdzie - raz w miesiącu spotkania dyskusyjno-wykładowe
Urząd Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2,
- wycieczki turystyczne zgodnie z ustaleniami sekcji

Opis

Celem działania sekcji jest pogłębianie wiedzy z zakresu historii, geografii, botaniki czy architektury oraz pasji poznawania otaczającego nas świata, a tym samym naszej osobowości jako ludzi ciekawych wszystkiego. Realizację celu umożliwia uczestnictwo w spacerach, wycieczkach edukacyjno-rekreacyjnych oraz prezentacje z wycieczek autorstwa Lidera sekcji jak i samych jej członków.
Opłata w zależności od potrzeb sekcji i organizowanej wycieczki
Liczba członków 16 osób

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 20 grudnia 2016 r.