Gmina Cekcyn zawarła umowę o współpracy partnerskiej
 z Gminą Dzierżoniów (woj. dolnośląskie).

Głównym celem współpracy pomiędzy Partnerami będzie wymiana doświadczeń w zakresie oświaty, wymiana dzieci i młodzieży oraz współdziałanie instytucji kultury i środowisk artystycznych działających na terenach obydwu samorządów.

Gmina Dzierżoniów jest pierwszą gminą partnerską cekcyńskiego samorządu.

 

Dzierżoniów
to gmina w województwie dolnośląskim, położone w Kotlinie Dzierżoniowskiej u podnóża gór Sowich od południa i Masywu ślężańskiego od północy, nad rzeką Piławą.
Zajmuje obszar 141km2.
Składa się z 15 sołectw.
Ogólna liczba mieszkańców ok. 14 100.