Gmina Cekcyn otrzymała zaproszenie od Wójta partnerskiej Gminy Dzierżoniów – Pana Marka Chmielewskiego, Partnerstwa Lokalnego Gminy Dzierżoniów oraz Stowarzyszenia „Razem dla Wsi”  do wzięcia udziału w spotkaniu podsumowującym projekt „Idea, która łączy – wsie tematyczne sposobem na aktywizację mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości społecznej”.

            Wizyta przedstawicieli gminy odbyła się w dniach 18-19 listopada br., wzięły w niej udział przedstawicielki Rady Gminy Cekcyn, Gminnego Ośrodka Kultury, lokalnych Stowarzyszeń, Urzędu Gminy, instruktorka świetlicy wiejskiej oraz przedstawiciel wioski tematycznej.

            Grupa odwiedziła Szkołę Podstawową w Tuszynach, której uczniowie i nauczyciele realizowali kolejną już edycję projektu edukacyjnego „Młodzi Przyjaciele Drzew”, którym objęto wszystkich uczniów na terenie całej gminy. Gościliśmy również w nowo powstałej zagrodzie edukacyjnej w Mościsku, gdzie mieszkanka  postawiła na nowy sposób zarabiania na wsi, przez organizację różnorakich warsztatów i umożliwienie grupom dzieci i młodzieży uczestniczenie w  pracach polowych, robieniu przetworów lub obcowanie ze zwierzętami. Wydawać by się mogło, że dla dzieci to żadna atrakcja, jednak sądząc po ilości zainteresowanych grup jest duże zapotrzebowanie na tego typu działalność.

Podziwialiśmy również Bibliotekę Publiczną w Mościsku, która pełni w tej miejscowości również funkcje świetlicy wiejskiej, ośrodka sportu i rekreacji oraz aktywności mieszkańców.

Głównym celem   wizyty było „podpatrzenie” funkcjonowania  Partnerstwa Lokalnego Gminy Dzierżoniów, które skupia liczne organizacje pozarządowe, lokalnych przedsiębiorców i władze gminy. W Gminie Dzierżoniów w tym roku realizowany był projekt, którego celem było utworzenie w każdej z 15 sołeckich miejscowości wsi tematycznej. Zostaliśmy zaproszeni na podsumowanie całego przedsięwzięcia, które odbyło się w Owieśnie, które jest wsią tematyczną „Rycerze Okrągłego Zamku”, (stąd tematyczne przebrania uczestników  spotkania).

„Konkurs na stworzenie herbu wsi”

Niektóre z miejscowości  w projekcie opracowały wstępną koncepcję, inne gotowe oferty turystyczne,  a  kilka zaczęło już przyjmować pierwszych turystów i zarabiać pieniądze. Głównym celem jest rozwój przedsiębiorczości społecznej i umożliwienie zarabiania mieszkańcom danej wsi na tym, co posiadają we własnych miejscowościach.

„Podziękowania dla włodarzy Dzierżoniowa”

            Założenia projektu są naprawdę imponujące i z pewnością, na podstawie naszych własnych doświadczeń z wsiami tematycznymi, bardzo trudne. Jednak jak widać ludzie z Dzierżoniowa są pełni zapału, ambicji i gotowi na ciężką pracę. Życzymy więc Im powodzenia! Może część rozwiązań współpracy z sektorem pozarządowym  uda się wprowadzić na naszym terenie, a może uda się tchnąć drugie życie w istniejące u nas wioski tematyczne.