Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, do długości 0,460 km w obrębie geodezyjnym: Cekcyn dz. Nr: 79/4, 106/6, 106/20, 94/15, 80/1

Urząd Gminy Cekcyn informuje, iż zakończono prace budowlane na drodze gminnej nr 010347 C. Wykonawcą zadania była firma: ,,F.H.U. ,,KIC-TRANS ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim. Droga zaprojektowana jest w technologii bitumicznej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Na w/w zadanie gmina pozyskała dotację od Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 46.000,00 zł.

Inspektor Marcin Ziółkowski

 

 

Droga przed remontem

 Droga po remoncie