Starosta Tucholski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2014 r. w w sali multimedialnej Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7 C (budynek Książnicy Tucholskiej).

Program spotkania:

16.00 – Informacja dotycząca zasad ubiegania się o mikrodotacje do wysokości 5.000 zł z FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) – Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica (zaproszenie – podstawowe informacje w załączeniu)

17.00 – wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu tucholskiego do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Sejmiku NGO).

Proszę o zapoznanie się z regulaminem wyboru do Sejmiku NGO. Zwracam jednocześnie uwagę, że do dnia 8.12.2014 r. (do godz. 10.00) należy przesłać zgłoszenia kandydatów do Sejmiku. Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowej, którzy będą brali udział w głosowaniu muszą posiadać pisemne upoważnienie swojej organizacji.