Urząd Gminy Cekcyn informuje, że otrzymał dofinansowanie w ramach działania 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację Projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Cekcyn”.

więcej informacji na stronie www.bip.cekcyn.pl zakładka aktualności.