Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie poszukje do pracy 6 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, którzy zostaną zatrudnieni w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 do wykonywania usług asystencji osobistej osób niepełnosprawnych. Z osobami tymi zostaną podpisane umowy cywilnoprawne, tj. umowy zlecenia.

Usługi asystencji osobistej mogą być świadczone przez osoby, które nie są członkami rodzin uczestników Programu i posiadają następujące kwalifikacje:

  1. dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu lub
  3. wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
a) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego
b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca
c) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych
d) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa)
e) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci  z orzeczeniem o niepełnosprawności do lub z placówki oświatowej.

CV wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekcynie w pokoju nr 3 lub drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24.03.2023 r. do godziny 14.00. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 52 33 47 569 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.