Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-03-20,
w godzinach: 20 mar 09:00 - 20 mar 12:30
Trzebciny numery: 30, 30B, i przyległe.