Tematyka zabrania:

  1. Informacja o planowanych zadaniach do realizacji w 2023 r.
  2. Odpowiedzi na wnioski złożone do budżetu 2023 r.
  3. Sprawozdanie sołtysa z realizacji zadań i działalności sołectwa za rok 2022.
  4. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego w 2023 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ewentualnych zmian do funduszu sołeckiego.
  6. Sprawozdanie opiekunek dzieci i młodzieży z działalności świetlicy wiejskiej w 2022 r.
  7. Sprawy bieżące.

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Miejsce i termin zebrania

1

Ludwichowo-Trzebciny

Świetlica wiejska w Ludwichowie

11.04.2023r. (wtorek) godz. 16:00

2

Zdroje

Świetlica wiejska w Zdrojach

11.04.2023 r. (wtorek) godz. 17:30

3

Zielonka

Świetlica wiejska w Zielonce

11.04.2023 r. (wtorek) godz. 19:00

4

Ostrowo

Świetlica wiejska w Ostrowie

12.04.2023 r. (środa) godz. 16:00

5

Iwiec

Świetlica wiejska w Iwcu

12.04.2023 r. (środa) godz. 17:30

6

Wysoka

Świetlica wiejska w Wysokiej

12.04.2023 r. (środa) godz. 19:00

7

Krzywogoniec

Świetlica wiejska w Krzywogońcu

13.04.2023 r. (czwartek)  godz. 16:00

8

Wielkie Budziska

Świetlica wiejska w Wielkich Budziskach

13.04.2023 r. (czwartek)  godz. 17:30

9

Małe Gacno

Świetlica wiejska w Małym Gacnie

13.04.2023 r. (czwartek)  godz. 19:00

10

Zalesie

Świetlica wiejska w Zalesiu

14.04.2023 r. (piątek) godz. 17:30

11

Nowy Sumin

Świetlica wiejska w Nowym Suminie

14.04.2023 r. (piątek) godz. 19:00

12

Brzozie

Świetlica wiejska w Brzoziu

21.04.2023 r. (piątek)  godz. 17:30

13

Cekcyn

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

21.04.2023 r. (piątek)  godz. 19:00

Zapraszam do czynnego uczestnictwa.