Obszar  Cekcyn
w dniach: 2023-10-16,
w godzinach:  16 paź 08:30 - 16 paź 14:30
Cekcyn ul. Okrężna numery: 11, 13, 15, 15A, 19A, 33, Główna 5, 7, 13, Cisowa 1, i przyległe.