Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-10-17,
w godzinach: 17 paź 09:00 - 17 paź 12:30
Knieja 6A oraz działki od numeru 937/3 do 937/19, i przyległe.