Urząd Gminy Cekcyn informuje, że w dniu dzisiejszym rozpoczęły się prace związane z wymianą wszystkich opraw sodowych na oprawy w technologii LED. Wymiana opraw sukcesywnie będzie się odbywała w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Montaż opraw w technologii LED powoduje, że nie będzie wyłączane oświetlenie drogowo w porze nocnej. Stąd też w okresie realizacji zadania będą sytuacje takie, że część oświetlenia drogowego w porze nocnej będzie świeciła a część nie. Jest to sytuacja przejściowa gdyż nie ma możliwości fizycznych wymiany w jednym dniu wszystkich opraw na terenie całej gminy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania do 30 kwietnia 2024 r. Liczymy na wyrozumiałość naszych mieszkańców i za wszelkie niedogodności przepraszamy.