12 marca 2024 roku w Centrum Usług Społecznych w Cekcynie odbyła się odprawa roczna z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

Przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Jacek Brygman oraz Małgorzata Behrendt - pracownik Urzędu Gminy w Cekcynie zajmująca się wskazaną tematyką.

W spotkaniu uczestniczyli:

- Pan Krzysztof Szulczyk- Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tucholi

- Pan Michał Mikołajczak- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tucholi

- Pan Arkadiusz Kroll - p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi,

- asp. Paweł Karpus - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tucholi

- Pan Adam Wochna - Kierownik Posterunku Policji w Cekcynie,

- sołtysi z terenu Gminy Cekcyn,

- Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Cekcyn,

- Kierownicy / Dyrektorzy Gminnych Jednostek.

Przedstawiciele poszczególnych służb, inspekcji i straży zabierali głos prezentując dane statystyczne za miniony rok i oceniając sytuację pod względem bezpieczeństwa.

W ostatniej części spotkania rozgorzała dyskusja na temat edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach, stanu przygotowania Gminy Cekcyn i Powiatu Tucholskiego na sytuacje kryzysowe, stanu i możliwości sprawnego alarmowania ludności o zagrożeniach.

Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.