Przypominamy, że stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25 zł za każdego mieszkańca, który gospodaruje odpady w kompostowniku oraz 32 zł za mieszkańca, który oddaje bioodpady w workach. Prosimy o uregulowanie zaległości. W razie pytań odnośnie stanu wpłat prosimy o kontakt pod nr tel: 52 33 47 557 lub osobiście w pokoju 26.