Zapraszamy do skorzystania z usługi!

Dzięki usłudze Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym podatnicy mogą w wygodny i bezpieczny sposób rozliczyć PIT, szybko otrzymać zwrot nadpłaty lub zapłacić podatek online również przy użyciu systemu Blik. W tym roku po raz pierwszy usługa jest adresowana także do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, również tych z zawieszoną działalnością gospodarczą.

W usłudze Twój e-PIT można rozliczyć przychody uzyskane w 2023 r. na formularzu:

  • PIT-36L – służącym do rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,
  • PIT-28 – służącym do rozliczeń przychodów z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych oraz działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,
  • PIT-36 – służącym do rozliczania m.in. przychodów z rent i emerytur zagranicznych oraz z działalności nierejestrowej oraz przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Przedsiębiorca powinien uzupełnić swój PIT – pomoże w tym kreator

W formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa – między innymi dane rejestracyjne, numer mikrorachunku podatnika, wpłaty zaliczek na podatek lub wpłaty ryczałtu, dane z informacji od płatników i informacje z rozliczeń za ubiegły rok dotyczące ulgi na dzieci, czy numer KRS organizacji pożytku publicznego, na rzecz której podatnik przekazał 1,5% podatku w swoim ostatnim zeznaniu podatkowym, o ile ta organizacja nadal widnieje na wykazie OPP.

Podatnik, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej powinien w udostępnionym zeznaniu samodzielnie uzupełnić dane dotyczące:

  • przychodów,
  • kosztów uzyskania przychodów (w PIT-36 i PIT-36L),
  • kwoty należnych zaliczek na podatek (w PIT-36 lub PIT-36L) lub kwoty należnego ryczałtu (w PIT-28),
  • składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne ,
  • ulg i odliczeń, o ile przysługuje mu uprawnienie do skorzystania.

Ministerstwo Finansów przygotowało w usłudze Twój e-PIT specjalny kreator wspierający podatników w tym zadaniu. Proste pytania i czytelne objaśnienia umieszczone w kreatorze pomagają uzupełnić zeznanie krok po kroku.

Twój e-PIT umożliwia przedsiębiorcom rozliczenie podatku za 2023 rok. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej nie mogą za pomocą tej usługi rozliczyć PIT za lata poprzednie i złożyć korekty za ubiegłe lata.
Dzięki elektronicznej formie złożenia zeznania podatkowego podatnik nie  musi wychodzić z domu,
aby złożyć zeznanie podatkowe, a przede wszystkim nie musi czekać trzech miesięcy swoją nadpłatę podatku uzyska szybciej tj. w terminie do 45 dni.

Jeżeli podatnik potrzebuje informacji to powinien umówić wizytę przez Internet – wybierając dogodny termin i godzinę na: https://www.podatki.gov.pl/e-wizyta-w-urzedzie-skarbowym/      

Lub dzwoniąc pod numer tel. 523363310