Obszar Cekcyn
w dniach: 2024-05-09,
w godzinach:  9 maj 10:00 - 9 maj 13:30
Zielonka 25A, i przyległe.