Zakończyła się modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Cekcyn. W ramach zadania zostało wymienionych 419 opraw sodowych na oprawy w technologii LED. Przeprowadzona modernizacja spowodowała redukcję mocy zainstalowanych opraw o 76%. Prace modernizacyjne trwały od 12 marca 2024 r. do 18 kwietnia 2024 r. Generalnym wykonawcą zadania była firma ENEA Oświetlenie, ul. Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin. Całkowita wartość zadania to 755.220,00 zł. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Cekcyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 500.000,00 zł z IX edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę” poświęconej modernizacji infrastruktury oświetleniowej.

Montaż opraw w technologii LED spowodował rezygnację z wyłączania oświetlenia drogowego w porze nocnej.