Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia  nr 39/2024 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic Sołectwa Brzozie i Sołectwa Zielonka.

1, Termin przeprowadzenia konsultacji:

od 21 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. 

2. Forma przeprowadzenia konsultacji:

- ankieta konsultacyjna

- otwarte spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Brzozie i Sołectwa Zielonka 

3.Wynik konsultacji:

 

Treść pytania brzmiała: Czy jesteś za odłączeniem nieruchomości położonej w miejscowości Zielonka pod numerem 55 (działka o numerze ewidencyjnym 147/3) z Sołectwa Zielonka i przyłączeniem jej do Sołectwa Brzozie?

Ilość otrzymanych ankiet: 96

Ilość głosów za: 96

Ilość głosów przeciw: 0

Ilość głosów nieważnych: 0

Podczas konsultacji nie przekazano żadnych dodatkowych uwag ani wniosków.

4. Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Sołectwa Brzozie i Sołectwa Zielonka, na stronie internetowej cekcyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cekcyn bip.cekcyn.pl, oraz przekazana Radzie Gminy Cekcyn.