4 kwietnia 2012 roku zorganizowano w Szkole Podstawowej w Zielonce oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie dla uczniów klas I-III spotkanie z bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Gościliśmy przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – Komisarza Krzysztofa Złotnickiego oraz Panią Agnieszkę Filarecką z ratownictwa medycznego i Pana Piotra Kozłowskiego z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz mogli popróbować sił w udzielaniu pierwszej pomocy przy użyciu specjalnego fantomu. W celu zwiększenia widoczności uczniów na drodze otrzymali opaski odblaskowe. W programie Widoczna Gmina uczestniczyliśmy dzięki współpracy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy.