W dniu 29 marca br. w Sopocie odbyło się podsumowanie rankingu FILARY POLSKIEJ GOSPODARKI. Podczas uroczystej gali Wójt Gminy Jacek Brygman odebrał wyróżnienie SAMORZĄDOWY MENEDŻER REGIONU.

FILARY POLSKIEJ GOSPODARKI to ranking przygotowany przez „Puls Biznesu” i czołową agencję badawczą TNS Pentor. Ranking tym różni się od wielu innych zestawień, że jest pierwszym w Polsce katalogiem dużych firm, odgrywających czołową rolę w poszczególnych województwach, a zwycięzcy zostali wskazani przez lokalne samorządy.

Po raz pierwszy w 2012r., oprócz rankingu firm, przeprowadzono plebiscyt wśród gmin mający na celu uhonorowanie liderów wśród jednostek samorządu terytorialnego. Agencja badawcza TNS Pentor zwróciła się do wszystkich gmin w Polsce z prośbą o wskazanie samorządów, o których można powiedzieć, że są liderami w regionie.

Samorządowcy spośród gmin w danym województwie wybierali jedną – w ich ocenie lidera w regionie. Dokonując wyboru nie mogli wskazać własnej gminy. W drugim kroku również spośród wszystkich gmin w danym województwie poproszono respondentów o wskazanie samorządów gminnych z ich województwa, które są liderem pod względem takich kryteriów jak:

a) tempo rozwoju,
b) pozyskanie pieniędzy unijnych,
c) wspieranie przedsiębiorców, działających na terenie danej gminy,
d) konsolidację społeczności lokalnej.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria samorządy gminne w poszczególnych województwach wyłoniły spośród siebie 10 gmin - liderów w województwie.

Wyróżnienie cieszy tym bardziej, że oddaje zaufanie jakim obdarzyły nas inne samorządy naszego regionu, ale również motywuje do dalszej pracy i rozwoju.