Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2013 roku został rozstrzygnięty. Wyniki konkursu dostępne są na stronie www.bip.cekcyn.pl w zakładce Aktualności.